Onze Geschiedenis

Op 16 oktober 2011 vierde N.V. H.C.R. De Roode Leeuw zijn 100ste verjaardag. Er was een groot feest in de Nieuwe Kerk en met dit feest begonnen wij aan onze tweede eeuw gastvrijheid.

De Roode Leeuw was reeds een vooraanstaande herberg in de 15e eeuw en het oudste eigendomsbewijs dateert uit 1454. Dit pand, dat zich op de huidige lokatie van Peeck & Cloppenburg bevond, werd in 1838 afgebroken. De Roode Leeuw vinden wij terug op de Vijgendam 22 als Koffiehuis De Roode Leeuw tot de afbraak in 1911.

Twee leden van de Raad van Beheer van de Amstel Brouwerij, Jhr. Ernest de Pesters en Jhr. Pierre H. Bicker namen het initiatief tot oprichting van het huidige bedrijf en op 16 oktober 1911 vond de oprichting van de N.V. tot Exploitaite van Hotel Café Restaurant De Roode Leeuw plaats. Nog steeds is De Roode Leeuw in handen van de nazaten van de oprichters, hetgeen het een uniek bedrijf in Amsterdam maakt.

De eerst Directeur van De Roode Leeuw was de heer Jos von Eugen. Hij maakte al in het eerste jaar van de opening een winst van fl 78. Vaste gasten deden zaken op de Beurs of waren handelsreiziger. De MVA, Makelaarsvereniging van Amsterdam hield sinds haar oprichtingsvergadering van 28 juni 1877 wekelijkse bijeenkomsten, eerst in De Roode Leeuw op de Vijgendam, daarna op het Damrak. Oorspronkelijk had het hotel 35 kamers maar reeds in 1918 werden aanpalende panden aan de achterzijde aangekocht om de capaciteit uit te breiden. Het hotel liep dus door tot aan de Nieuwendijk. De parterre aan de kant van de Nieuwendijk  bleef in gebruik als winkels. De overige ruimten werden omgebouwd tot hotelkamers.

 

Directeur Jos von Eugen heeft de totstand koming van dit plan niet meer mogen meemaken. hij stierf plotseling in december 1919. Het restaurant was toen veel groter dan het restaurant zoals wij het nu kennen en achterin stonden biljarttafels. In de kelders waren kegelbanen. De keukens bevonden zich op de tussenverdieping.

In 1919 werd de heer Jos Mustert tot directeur benoemd. In 1928 kreeg hij te maken met tegenvallende resultaten. Eer werd nog winst gemaakt maar De Roode Leeuw had meer profijt verwacht van de Olympische Spelen in Amsterdam. In 1931 zag men het gevaar van dalende resultaten en werd besloten een andere koers in te slaan. De heer J.F. Staal, directeur van het Krasnapolsky Hotel werd gevraagd als supervisor op te treden. De heer Mustert stierf in 1933. Hierop werd de heer Staal tot directeur benoemd en hij slaagde erin het jaar 1933 met een flinke winst af te sluiten. De daarop volgende jaren sloeg de crisis toe en moest er flink worden bezuinigd.

 

Tijdens de 2e wereldoorlog had het bedrijf te maken met medewerkers die al dan niet gedwongen naar Duitsland vertrokken. Anderen bleven weg of namen het niet te nauw met de bezittingen van het hotel en stalen uit de voorraden. De oorlog voorbij werd het hotel gevorderd voor het Canadese “Leave Centre”. Een jaar lang maakten de Canadezen gebruik van het hotel. Meerdere kamermeisjes werden ontslagen wegens onzedelijk gedrag of teveel omgang met mannelijke gasten.
In 1946 werd het echtpaar P. v.d. Bergh aangesteld als bedrijfsleider en vanaf 1955 als bedrijfsdirectie, nog steeds onder supervisie van de heer Staal. Moderniseringen van het hotel leidden tot grote discussies in 1956. De heer Staal verzette zich tegen de aanleg van privé w.c.’s, douches en badkamers. Hij was bang dat de vermindering in capaciteit en de verhoging van de prijzen , de rentabiliteit in gevaar zouden brengen. Volgens hem waren de Nederlandse gasten niet bereid meer dan ƒ 8.– inclusief ontbijt te betalen. De Roode Leeuw is een ontwerp van architect Foeke Kuipers. In 1956/7 werden de 4e en 5e verdiepingen omgebouwd waardoor het pand de kenmerkende stijl van deze architect verloor.
Het terras van De Roode Leeuw is niet meer weg te denken van het Damrak. Eerst was hier een open terras maar vanaf 1935 werd dit een gesloten terras.  De plannen voor een schitterend nieuw terras liggen klaar en zullen binnen niet al te lange tijd worden gerealiseerd.

 

In 1962 overleed de heer Staal en de heer van den Berg een jaar later. De heer Staal werd opgevolgd door de heer A.F.J. Nachbahr. Hij nam het roer over op een moment dat het hotel aan vernieuwingen toe was en ook de samenleving sterk aan het veranderen was. Provo’s , Damslapers en demonstraties trokken aan De Roode Leeuw voorbij. Hierdoor en door een verslechterde economie daalde het aantal Engelse en Nederlandse bezoekers sterk. In 1972 kreeg het hotel 2 sterren.
In 1988 werd de heer Nachbahr na 25 dienstjaren opgevolgd door de heer S.H. de Goede. Ook hij investeerde fors om het hotel klaar te maken voor de toekomst. De huidigestate-of-the-art keuken dateert nog steeds uit die periode. Tegelijkertijd trad De Roode Leeuw toe tot “Neerlands Dis”. Alhoewel “Neerlands Dis” niet meer bestaat, maken Nederlandse regionale gerechten tegenwoordig nog steeds het belangrijkste deel van de kaart uit. De zalen op de 1e verdieping werden omgebouwd tot hotelkamers waardoor de capaciteit naar 79 kamers steeg. In 1998 moest de heer de Goede zijn werkzaamheden neerleggen wegens gezondheidsredenen.

Hij werd in januari 1999 opgevolgd door de heer René R.F. Wildeman, die gedurende 8 1/2 jaar directeur van het, naast De Roode Leeuw gelegen, Swissôtel was geweest en zodoende De Roode Leeuw goed kende. Hij besloot het hotel minder afhankelijk te maken van toeristen en ook bedrijven binnen te halen. Hiervoor werd in 2000 en 2001 een omvangrijke verbouwing van de kamers doorgevoerd. Alle kamers kregen internet toegang en flatscreen televisies. Tegelijkertijd werd het internet als nieuw kanaal omarmd om reserveringen binnen te halen. In de daarop volgende jaren werden ook de receptie en het restaurant (2006) gerenoveerd. In 2011 is opnieuw begonnen met het verbouwen van onze kamers en begin 2013 werd deze metamorfose afgerond.

Alle kamers hebben sinds kort nieuwe grote flat screen televisies en gratis glasvezel internet, zowel via WiFi als via een vaste verbinding.

Een nieuw hoofstuk begon voor De Roode Leeuw aan het eind van 2014 met Rob Veeger als nieuwe general manager.

Plan Mijn Route